Základní školy

název programu hod. místo měsíce popis
LES KOLEM NÁS 2 IVS celoročně
 • Komentovaná prohlídka stálé interaktivní expozice spojená s krátkým programem o zvířatech a ptácích. Program může být doplněný zábavným soutěžením formou kvízu nebo prezentace.
 • Zajímavé ukázky vycpanin, shozů a další zajímavosti.
EKOSYSTÉM LES 2 IVS celoročně
 • Vhodné pro děti od 5. třídy
 • Program probíhá formou přednášky doprovázené zajímavě zpracovanou prezentací a s dostatečným prostorem pro otázky a vzájemnou diskusi mezi dětmi a lektorem. Náplň je rozdělena do dvou časových úseku dlouhých jako vyučovací hodina, mezi nimi je krátká přestávka.
ŽIVOT STROMŮ 2 IVS nebo les v závislosti na počasí celoročně
 • Poznávání lesních dřevin
 • Využití dřeva
 • Význam stromů pro člověka
PRÁCE LESNÍKA 2 IVS nebo les celoročně
 • Seznámení s profesí lesníka a s jeho každodenní činností podle ročních období
 • Pěstování lesa od semínka po finální výrobek
 • Praktické ukázky práce s nejrůznějšími pomůckami
MYSLIVOST 2 IVS nebo les podle počasí celoročně
 • Program zaměřený na lesní zvířata, jejich poznávání a povídání o způsobu života
 • Nedílnou součástí péče o zvěř je i myslivost
 • Jak probíhá rok myslivce v lese, význam myslivosti pro rovnováhu v ekosystému les
 • Doplněné hraním her, které na tuto tematiku navazují
POJĎTE S NÁMI DO LESA 2-3 les duben až říjen
 • Využití lesní pedagogiky při poznávání lesa
 • Předání poznatků a nových informací formou her zaměřených na smyslové vnímání člověka