Nabídka služeb

 

Kromě prohlídky expozice „Les kolem nás“ , která je trvale umístěna v budově, nabízíme:

  • organizační zajištění poznávacích výletů a vycházek s doprovodem a odborným výkladem
  • besedy a přednášky
  • kombinované programy pro kolektivy přizpůsobené požadavkům návštěvníků
  • doprovodný oddychový program (návštěva hradu a ostatních památek)
  • pro školní kolektivy možnost využití ubytovacích kapacit k pořádání školních výletů a pobytových škol v přírodě
  • organizace seminářů, školení a ostatních firemních akcí – k dispozici je zasedací místnost s kapacitou 40 míst vybavená dataprojektorem