Organizační struktura

Kontakty na zaměstnance: Pevná linka: Mobil: E-mail:
Lesní správce Ing. Radek Adam, DiS. 956180101 724524450 radek.adam@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Ing. Jiří Pour 956180103 724525125 jiri.pour@lesycr.cz
Referent odbytu Ing. Jan Šíma 956180102 725129711 jan.sima@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Miluše Karasová 956180106 724623770 miluse.karasova@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Zuzana Fišerová 956180107 724524375 zuzana.fiserova@lesycr.cz
Účetní I Zdeňka Vávrová 956180104 724524444 zdenka.vavrova@lesycr.cz
Účetní II Dana Zikmundová 956180105 728467762 dana.zikmundova@lesycr.cz
Technik Ing. Iveta Mládková 956180109 725133025 iveta.mladkova@lesycr.cz
Adjunkt Vít Sklenář 725129563 vit.sklenar@lesycr.cz
Technický pracovník LH
Pracovnice Informačního a vzdělávacího střediska Taťána Friebertová 956180242 724525036 tatana.friebertova@lesycr.cz
Správce RZ Branovská vrata,  ubytování Martina Šímová 956180241 725257522 martina.simova@lesycr.cz
Správce RZ Emilovna, ubytování Lucie Pechová 725257578 lucie.pechova@lesycr.cz

Revíry

Název revíru: Revírník: Mobil: E-mail:
R1- Alžběta Ing.. Vojtěch Hladík 602 224 307 vojtech.hladik@lesycr.cz
R5- Pustá Seč Ing. Stanislav Dryják 724 525 110 stanislav.dryjak@lesycr.cz
R6- Kouřimec Ing. Ondřej Šedivý 603 830 018 ondrej.sedivy@lesycr.cz
R7- Bušohrad Milouš Kopecký 724 524 441 milous.kopecky@lesycr.cz
R8- Skryje Bc. Marek Říha 601 365 501 marek.riha@lesycr.cz
R9- Kolna Pavel Šebek 724 524 440 pavel.sebek@lesycr.cz
R11- Karlštejn Vladimír Švarný 724 524 449 vladimir.svarny@lesycr.cz
R12- Koněprusy Bc. Jiří Šebek 724 524 404 jiri.sebek@lesycr.cz
R13- Král Jiří Kvasnička 724 524 453 jiri.kvasnicka@lesycr.cz
R14- Krušná Hora Ing. Mgr. Marek Tuma 724 524 451 marek.tuma@lesycr.cz
R15- Chrustenice Vít Patera 724 524 455 vit.patera@lesycr.cz
R16- Žlubinec Marcel Matoušek 724 524 456 marcel.matousek@lesycr.cz
R17- Dřevíč Vladimír Moravec 724 524 457 vladimir.moravec@lesycr.cz
R20- Ptice Milan Sokolovič, DiS. 725 627 827 milan.sokolovic@lesycr.cz

Lesnický park Křivoklátsko

Ředitel Miroslav Pecha 724 524 446 miroslav.pecha@lesycr.cz