Rekreačně naučný areál

Letáček – lesní hřiště – Rekreačně-naučný areál Křivoklát (pdf, 1 MB)

V současné době je v Rekreačně naučném areálu dokončena druhá etapa jeho rozšíření. Nově mohou návštěvníci využívat dva kilometry dlouhou dendrologickou stezku a přírodní expozici věnovanou houbám a lišejníkům. Stezka nabízí seznámení s více než padesáti druhy stromů a keřů. Expozice o houbách navazuje na stávající herní centrum a představuje jedlé, nejedlé i jedovaté houby. Na místě jsou rovněž instalována dřevěná sedátka ve tvaru hub. Další změny se odehrály v centru Jasan, kde se nachází nová expozice věnovaná řece Berounce, Rakovnickému potoku a samozřejmě rybám i rybářství..

Nyní probíhá příprava na realizace třetí etapy rozvoje areálu, která je zaměřena na vybudování geologické expozice. Po jejím dokončení plánujeme vydání nové informační brožury, která bude samozřejmě k dispozici i na těchto stránkách.