Charakteristika lesní správy

Lesní správa Křivoklát se rozprostírá v centrální části Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která je ojedinělá v rámci celé České republiky především členitostí krajiny a zachovalými smíšenými lesy. Lesy zde pokrývají velkou část území, lesnatost území je v rámci ČR nadprůměrná (okolo 50%), zastoupení listnatých dřevin je 49 %, jehličnatých 51%. Dominantu zdejší krajiny tvoří řeka Berounka, která teče v hluboce zaříznutém údolí. V pestrých lesích můžeme vidět velké množství rostlinných a živočišných druhů, z nichž je celá řada chráněná. Zaměstnanci lesní správy zajišťují hospodaření na 13 870 ha státního lesa lesa, odborná správa soukromých a obecních lesů je vykonávána na 1019 ha, katastrální rozloha lesní správy je 29 496 ha. Roční těžba činní přibližně 60 000 m3, zalesnění 120 ha (60% listnáče, 40% jehličnany), podíl přirozené obnovy na prvním zalesnění se pohybuje okolo 20%.Na území LS Křivoklát se nachází několik přírodních rezervací a dvě národní přírodní rezervace (Týřov a Velká Pleš), dále zde byla vyhlášena Ptačí oblast Křivoklátsko v rámci soustavy celoevropsky chráněných území Natura 2000.

Mimo lesnického a mysliveckého hospodaření poskytuje lesní správa také služby veřejnosti v rámci Programu 2020. Program slouží především k budování stezek, parkovacích míst, odpočinkových zařízení, opravě studánek, značení cest a podobně. Nedílnou součástí služby pro veřejnost je možnost využít služeb Informačního a vzdělávacího střediska Křivoklát nebo Rekreačně naučného areálu. Z důvodu zachování a zvyšování hodnot lesního ekosystému a zachování tradic křivoklátského lesnictví byl v roce 2010 na LS Křivoklát společně s LS Nižbor a Lesní a rybniční správou Colloredo-Mansfeld založen Lesnický park Křivoklátsko o výměře 16 994 ha.