Střední školy

název programu hod. místo měsíce popis
LESNICTVÍ 2-4 IVS a okolí celoročně
 • Pro skupiny s vlastním autobusem
 • Vhodné především pro školy lesnického nebo přírodovědného zaměření
 • Teoretická část s úvodem do problematiky hospodaření v lesích včetně specifik hospodaření v CHKO
 • Praktickou část naplňuje vycházka do lesních porostů LS Křivoklát s ukázkami různých druhů hospodaření
MYSLIVOST NA KŘIVOKLÁTSKU 2 IVS celoročně
 • Historie a současnost myslivosti na Lesní správě Křivoklát
 • Návaznost na lesní zvěř Křivoklátska
 • Přednáška doplněná prezentací
LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO 2-4 centrální Křivoklátsko duben až říjen
 • Vhodné pro skupiny s vlastním autobusem
 • Exkurze po zajímavých místech Lesní správy Křivoklát
 • Cesta s výkladem a občasnými zastávkami a krátkými vycházkami do lesnicky nebo přírodovědně zajímavých míst
PŘÍRODNÍ REZERVACE U EREMITA 1-2 PR U Eremita květen až září
 • Botanická exkurze do jedinečné lokality s velkou pestrostí druhů rostlin a živočichů s výskytem chráněného tisu červeného
 • Vhodné pro skupiny s vlastním autobusem
VYCHÁZKY PO DENDROSTEZCE 2 RNA Křivoklát květen až září
 • Procházka v Rekreačně naučném areálu Křivoklát, která vede po vyznačené dendrostezce
 • Zastávky u vybraných druhů dřevin
 • Nenáročná vycházka v délce cca 3 kilometry