Střední školy

 

název programu hod. místo měsíce popis
Přírodní zajímavosti Křivoklátska 2 – 4 okolí duben až říjen celodenní exkurze po LS Křivoklát; vhodné pro skupiny, které přijedou vlastním autobusem; cesta údolím Berounky a revírem Kouřimec s výkladem a občasnými zastávkami a krátkými vycházkami do lesnicky nebo přírodovědně zajímavých míst
Lesní hospodářství na Křivoklátsku 2 – 4 IVS a okolí celoročně vhodné především pro střední a vysoké školy lesnického nebo přírodovědného zaměření; teoretická část s úvodem do problematiky hospodaření v lesích včetně specifi k hospodaření v chráněných územích doplněná filmem, praktickou část tvoří exurze do lesních porostů LS Křivoklát s ukázkami různých způsobů hospodaření
Jedle na Křivoklátsku 1 – 3 les celoročně minulost, přítomnost a budoucnost této dřeviny, reintrodukce a ukázky hospodaření; možnost zvolení několika tras s časovým přizpůsobením
Objevujeme nová panorámata Křivoklátska 2 – 5 revír Kouřimec duben až říjen zajímavé a neobvyklé pohledy do krajiny, na hrad Křivoklát z kopců a vyvýšenin revíru Kouřimec; trasa je určena pro fyzicky zdatnější skupinu
Preparace zvěře 2 IVS celoročně způsoby úpravy loveckých trofejí, technologické postupy a způsoby preparací
Vrch Velíz 4 okolí duben až říjen výlet na jeden z nejvyšších vrcholků Křivoklátska se zajímavou historií (uctívání pohanského boha slunce, žároviště, rok 1003 a přepadení knížete Jaromíra, zbytky starého kláštera…), místa působení národních buditelů, možnost návštěvy pamětních síní v Kublově a Broumech
Přírodní rezervace U Eremita 2 – 3 PR U Eremita květen
až září
exkurze na naučné stezce U Eremita, jedinečná lokalita s velkou pestrostí druhů rostlin a živočichů s výskytem chráněného tisu červeného, rezervace je také domovem mnoha druhů savců
Natura 2000 2 – 3 IVS a okolí duben až říjen všeobecné informace o soustavě NATURA 2000 v rámci Křivoklátska a celé ČRm ptačí oblasti, výskyt chráněných druhů ptactva, zajímavá stanoviště