Společný lov

 

Naháňky a natláčky na více druhů zvěře (černá – sele a lončák, vysoká – jelení kolouch, sika holá, mufloní holá, liška) – poplatek za jedno místo s občerstvením 220,- Euro
Trofejová zvěř je dle zákona o myslivosti zakázána lovit na společných lovech. V případě ulovení nepovolené zvěře střelec zaplatí pokutu a cenu dle ceníku bodové hodnoty trofeje. pokuta/cena Euro
1000,- Euro
V případě ulovení povolené trofejové zvěře na základě výjimky OSSM bude stanovena cena trofeje dle platného ceníku pro individuální lov.  
Kňour do 100CIC na společném lovu – vnější viditelná část páráku do 5 cm. 300,- Euro
Bachyně 80kg + 300,- Euro
Pokud během lovecké akce padne méně než 10 ran, účtuje se pouze 50 % denního poplatku. Poplatek zahrnuje celou organizaci naháňky. Počet lečí během jednoho dne 2 – 4 dle počtu lovců a velikostí lečí.  
Stornopoplatek – při zrušení akce v době kratší než 90 dní před konáním lovecké akce. 500,- Euro