Mufloní zvěř

 

INDIVIDUÁLNÍ LOV

Bronzová medaile 185 – 194,99 CIC bez příplatku
Stříbrná medaile 195 – 204,99 CIC
Zlatá medaile 205 + CIC
Doba lovu – muflon 01. 08. – 31. 12.
Doba lovu – muflonka, muflonče  01. 08. – 31. 03.
Doporučená doba lovu: říjen – listopad

Lov zvěřě holé je podmíněn přednostním lovem zvěře trofejové.

  body CIC cena Euro
muflonče   35,-
muflonka   40,-
muflon
až 150 230,-
150,01 – 155 250,-
155,01 – 160 290,-
160,01 – 165 400,-
165,01 – 170 485,-
170,01 – 175 635,-
175,01 – 180 750,-
180,01 – 185 990,-
185,01 – 190 1.215,-
190,01 – 195 1.300,-
195,01 – 200 1.500,-
každý další bod  
200,01 – 205 50,-
205,01 – 210 110,-
210,01 – 220 155,-
220,01 – 230 190,-
230,01+ 225,-
Preparace   55,-
Postřelení
muflon 50 % objednané
bodové hodnoty
muflonka, muflonče 25,-
Mufloní deka včetně stažení   70,-
Stažení kůže z krku   30,-
Stornopoplatek za 1 ks   250,-

Při objednávce skupiny 6 a více lovců na 6 kusů muflona s bodovou hodnotou vyšší než 170 CIC sleva 10%. V případě ulovení dalšího muflona nebo jiné trofejové zvěře s hodnotou vyšší než 600Euro jedním lovcem, sleva na oba kusy 10 %.

Aktualizace: IX/2020