Mateřské školy

 

název programu hod. místo měsíce popis
Kde bydlí Ferda mravenec? 2 IVS, les květen až říjen zábavné vyprávění o výskytu a vývojových stádiích hmyzu v lese
Starý krmelec vypráví 2 les květen až říjen vyprávění o myslivosti, péči o lesní zvířátka a o tom, jak jim myslivci pomáhají, poznávání zvířátek, jejich stop a pobytových znaků
Zahrajem si v lese 3 les duben až říjen seznámení s životem v lese a s prací lesníka zábavnou formou zaměřenou na smyslové vnímání dítěte, objevování, poznávání přirody, hry a dobrodružství
Co vyprávěl starý strom 2 IVS, les celoročně poznávání základních druhů dřevin, jejich využití v životě člověka, vyprávění o životě stromu od semínka po vzrostlý strom
Procházka po Brdatce 1 – 3 NS Brdatka duben až září malý výlet křivoklátskou přírodou po značené naučné stezce, poznávání zvířat, ptáků, květin a stromů, které rostou v této zajímavé lokalitě s krásným výhledem na řeku Berounku