2. stupeň základních škol

 

název programu hod. místo měsíce popis
Život stromu 2 IVS celoročně život na stromě, ve stromě a pod ním, seznámení s využitím jednotlivých druhů dřeva, poznávání dřevin
Myslivost 2 IVS celoročně vyprávění o lesní zvěři, seznámení s myslivostí na Křivoklátsku, ukázky trofejí, vábení zvěře a kynologie jako nedílné součástí myslivosti
Cesty dříví z lesa 1 IVS celoročně co se stane s dřívím, které se vytěží a odveze z lesa, způsoby jeho zpracování a celkové využití
Klíčava 6 okolí IVS duben až říjen celodenní výlet křivoklátskými hvozdy až k vodnímu dílu Klíčava s možností návštěvy úpravny pitné vody a Hamouzova statku ve Zbečně
Technické pomůcky pro les 1 – 2 IVS a okolí celoročně používání nejrůznějších pomůcek a výpočetní techniky při práci lesníka, procházka v lese s názornou ukázkou a vyzkoušením například průměrky nebo výškoměru
Ekosystém les 2 + 2 IVS a okolí celoročně zopakování základních pojmů ekologie v rozsahu osnov pro 2. stupeň ZŠ a jejich aplikace v lese, živá i neživá složka přírody, koloběh vody, živin a energie v přírodě, vliv člověka na fungování ekosystému
Ptáci Křivoklátska 2 IVS celoročně seznámení s hlavními druhy ptáků žijícími na Křivoklátsku, NATURA 2000, Ptačí oblast Křivoklátsko – ukázky preparátů, promítání fotografií, zvukové nahrávky, po domluvě možnost spojení s vycházkou do okolí Křivoklátu a pozorováním ptáků v přírodě
Savci Křivoklátska 2 IVS celoročně seznámení s hlavními druhy savců žijících na Křivoklátsku včetně zvěře, která je předmětem mysliveckého hospodaření, promítání fi lmu, ukázka preparátů v expozici
Poznáváme lesní dřeviny 2 – 4 les celoročně využití neobvyklého bohatství křivoklátských lesů k naučné vycházce, poznávání druhů stromů a keřů podle listů, květů, plodů, pupenů i kůry s ohledem na roční období, ve kterém vycházka proběhne
Troubení a lovecké signály 1 IVS celoročně praktické ukázky používání loveckých signálů a fanfár, vhodné jako doplňující program
Od sekery k harvestoru 1 IVS celoročně  povídání o vývoji mechanizace používané v lesním hospodářství, názorné ukázky a fotografie, vhodné jako doplňující program, po dohodě je možné přidat ukázky prací při těžbě dřeva přímo v lese
Výpočetní technika v lese 1 – 2 LS Křivoklát celoročně používání technických pomůcek a výpočetní techniky v lesním hospodářství, a to jak uvnitř objektu, tak i venku: PC, Latschbacher, elektronická průměrka, laserový dálkoměr a počítačové aplikace používané u LČR, lesnické pomůcky a nářadí (současné i minulé)
Lesní pedagogika 3 les duben až říjen nevšední a poutavá forma vzdělávání dětí přímo v lese s využitím smyslového vnímání a nejrůznějších her, vědomosti a poznatky předá dětem člověk nejpovolanější – lesník