1. stupeň základních škol

 

název programu hod. místo měsíce popis
Procházka po naučné stezce Údolí ticha 3 – 4 revír Kolna květen až září naučná stezka zaměřená na biotop okolí potoka v lese, základní druhy mokřadních rostlin, dřevin břehových porostů a ptáků vázaných na vodní prostředí
Práce lesníka 3 – 4 okolí IVS celoročně seznámení s každodenní činností lesníka a s lesním provozem, ukázka jednotlivých činností podle sezóny, možnost aktivně se zapojit do jednotlivých ukázkových činností
Pojďte s námi do lesa 3 – 4 les celoročně využití moderní metody lesní pedagogiky při poznávání lesa, seznámení s lesem a prací lesníka zábavnou formou her, partnerství mezi člověkem a přírodou k užitku a prospěchu obou
Zvířata v lese 3 – 4 IVS, okolí celoročně poznávání zvířat, která žijí v našich lesích, povídání o způsobu jejich života, čím se živí, jak je jim možné pomáhat, nedílnou součástí péče o zvěř je i myslivost, jak probíhá rok myslivce v lese
Od semínka po výrobek 2 – 3 IVS, okolí celoročně seznámení s pěstováním lesních dřevin, jak nový les nahradí starý
Naučná stezka Brdatka 5 NS Brdatka duben až září vycházka po značené naučné stezce doprovázená povídáním o okolní přírodě, po dohodě možnost prohlídky Hamouzova statku ve Zbečně
Procházkou ke Klíčavě 4 Klíčavská přehrada duben až říjen vycházka začíná ve Zbečně a vede ke Klíčavské přehradě, vyprávění o okolní přírodě , seznámení s historií přehrady, její výstavbou a významem, možnost prohlídky úpravny vody s odborným výkladem
Jak se měří strom 2 les duben až říjen praktické ukázky práce s nejrůznějšími pomůckami pro měření ploch a stromů s možností vyzkoušení